Integracja i Terapia

szklane-kulki-przedszkole

Integracja

Umiejętnie włączamy dzieci ze specyficznymi trudnościami w środowisko przedszkola.
Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów i terapeutów, którzy w zespołach terapeutycznych opracowują dla każdego dziecka kompleksową terapię oraz Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET).

W naszym przedszkolu wspieramy rozwój dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.
Każde dziecko znajdzie u nas pomoc, zrozumienie, szacunek oraz kompleksową opiekę i terapię specjalistów.

Dysponujemy własną, świetnie wyposażoną salą SI, gdzie prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Dzieci uczestniczą w zajęciach grupowych i indywidualnych.

Rodzicom zapewniamy możliwość konsultacji z psychologiem, logopedą i terapeutami.
Wykorzystujemy cały potencjał dziecka dostosowując intensywność działań do jego możliwości.

dziecko-jenga-rozwoj-logiczne-myslenie

Brak Opłat

Dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym (z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym) zwolnione są z wszystkich kosztów i nie ponoszą żadnych opłat za pobyt w przedszkolu, wyżywienie i udział w zajęciach. W przypadku posiadania orzeczenia ze względu na inną niepełnosprawność niż wymienione powyżej, koszt pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 300 zł miesięcznie.

to top button